Tesisatçı 1032 kez görüntülendi
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Henüz puan verilmemiş)
Gönderiyi OylaLoading...

Doğalgazla ilgili merak edilen ve doğalgaz tesisatı hakkında bilmek istedikleriniz, doğalgaz fatura ödeme de dahil bu yazıda ele alacağız.  Ülkemizde 1980’lerin ikinci yarısında kullanımına başlanan doğal gazın, halen yetersiz yasal mevzuat, eğitim ve tanıtım faaliyetleri sebepleriyle özellikle binalarda ısıtma amaçlı kullanıma sunulması süresince bazı belirgin hatalar yapılmaktadır. Doğal gazın iyi tanınması, gelişmiş ülkelerdeki yasal mevzuatlar ve teknolojiler, tüketici bilinci v.b. hususlar detaylı olarak incelendiğinde özellikle çevre kirliliği açısından diğer fosil yakacaklara göre çok temiz bir gazdır.

Diğer enerji kaynaklarına göre daha ucuz olan bu yakıtın, doğru teknolojilerle ve standartlara uygun şekilde tesis edilmiş sistemlerde kullanıldığında insan hayatını kolaylaştırıcı bir faktör olduğu ve ülke ekonomisine olan katkısı açıkça görülmektedir. Çok geniş bir inceleme alanı olan doğal gaz konusunda bildiri kapsamında bazı genel bilgilerden sonra binalarda doğal gaz tesisatları ve yapılan hatalar incelenmeye çalışılmıştır.

doğalgaz | Uzmanlar Tesisat

Doğalgaz nasıl oluşur?

İnsanoğlu tarafından binlerce yıldan beri bilinmesine rağmen, doğalgazın yaygın olarak kullanılması 1960’lı yıllardan sonradır. Organik teoriye göre, diğer fosil yakacaklar gibi, doğalgazda milyonlarca yıl önce yaşamış bitki ve hayvan artıklarından oluşmuştur. Yeryüzü kabukları arasına gömülen bu artıklar, basınç ve ısı etkisiyle, kimyasal değişikliklere uğrayarak doğalgazı meydana getirmiştir. Doğalgaz petrol ile birlikte veya bağımsız olarak bulunabilmektedir. Eğer doğalgaz rezervinde kükürt var ise, üretilen gazda da Hidrojensülfür görülür. Bu bileşenin dağıtım şebekesinde ve kullanım yerlerinde meydana getireceği korozyonu önlemek amacıyla doğalgaz şebekeye verilmeden önce genellikle temizlenir.

Doğlagaz İlk Ne Zaman Nerede ?

Doğalgaz ilk defa yakacak olarak ; Çin’de Shu Hanedanlığı’nda (M.S. 221-263) tuz üretimi için kullanılmıştır. Doğalgazın ilk modern üretim ve tüketim tekniklerine A.B.D’de rastlanılmaktadır. İlk endüstriyel kullanım ise 1841yılında yine A.B.D.’nin Batı Virginia eyaletindeki tuz üretim tesislerinde görülmüştür. Evlerde geniş kapsamlı kullanım 1880’li yıllarda A.B.D.’nin Pennsylvania eyaletinde gerçekleşmiştir.

Doğalgazın  Genel Özellikleri Nelerdir?

Doğalgaz renksiz, kokusuz ve zehirli olmayan bir gazdır.

Ticari kullanıma arz edilen doğalgazda genellikle % 80-95 metan (CH4) , % 5-10 etan (C4 H10) ve propan (C3 H8) gibi hidrokarbonlar mevcuttur.

Geri kalan yüzde ise genellikle azot (N2), karbondioksit (CO2), hidrojensülfür (H2S) ile helium (He) gazlarından oluşmaktadır.

Doğalgazın alt ısıl değeri 30 – 45 MJ/Nm³, havaya göre yoğunluğu 0.58 – 0.79 (Hava=1.0) arasındadır.

Doğalgaz mavi alevle yanar ve hava ile belirli oranda karıştığında patlama özelliği vardır (% 5-15 arasında).

Doğalgaz içinde yanmayan madde bulunmadığı için tümü yanar, hava ile çok iyi karışabildiğinden hava fazlalık katsayısı bir civarındadır.

Yanmamış yakacak kaybı yoktur.

Baca kaybı ise diğer yakacaklara göre çok azdır.

Doğalgaz havadan hafiftir.

Doğalgaz kuru bir gazdır.

Doğalgaz ısıl değeri, ortalama 35,860 MJ/m3 ‘tür.

Çevreyi kirletmeyen bir gazdır.

Yakılması için ön hazırlama ve depolama gerekmez.

Otomatik kontrole uygundur.

Doğalgaz kazanları yüksek verimlidir.

EKONOMİKTİR…

Doğalgazın yanma özellikleri Nelerdir?

  • Doğal gaz kömür ve fuel oille karşılaştırıldığında yanma özellikleri açısından mükemmel bir gazdır.
  • Birim kütle başına ısıl değeri diğerlerinden çok yüksektir.
  • Yanması için gerekli zaman kısadır.
  • Küçük kazanlarda da yakılabilir.ocak sıcaklığı yüksektir.
  • Su buharı oranı çok yüksektir.
  • Gerekli hava fazlalığı azdır.

Doğalgaz ana kolon tesisatı ve daire içi gaz tesisatı

Doğalgaz ana kolon tesisatı yapıların ortak kullandıkları hattır. Doğalgaz ana kolon tesisatı İGDAŞ’ın servis kutusundan daire sayaçlarına kadar çekilen hattır. Ana kolon tesisatları yapıların ortak kullanım alanlarından geçer ve yapıdaki gaz kullanılacak her yere hat verir. Gaz dağıtım şirketi –İGDAŞ – tarafından bırakılmıs olan servis kutuları itibari ile binada kullanılacak olan cihazların toplam tüketim bilgilerinin hesapları yapılarak boru bilgileri çıkarılır ve projeler hazırlanır. Yapılmakta olan kaynaklı kolon tesisatları imalatı için kat betonları karot ile açılır. Kaynaklama işlemi tamamlanıp proje işlemleri yürütülerek , gaz hattının  İGDAŞ Mühendisleri tarafından kontrolü sonrası  gaz açımı ile süreç  tamamlanır.

Daire içi tesisatımızda dikkat etmemiz gereken fatura rakamlarımızı birebir etkileyen  temel etkenler bulunmaktadır. Bunlar; tesisat borularının gidiş yönü(minimum dirsek kullanılması),radyatör seçimi, kombi yeri seçiminin doğru yapılması vb. etkenler büyük önem arz etmektedir.

Konut içi tesisatta kullanılacak bakır borular, döşeme altından, iç tesisat boruları tabii olarak havalandırılan koruyucu borular içine döşenmelidir. Bakır boruların eklemeleri soketli veya vidalı olmalıdır. Bina iç tesisatlarında boru çaplarının hesaplanması TS 6565 ve TS 7363’e göre yapılacaktır.

Apartmanlarda katlara gaz taşıyan düşey ya da yatay kolon hatlarında mukavemetlerinden ötürü çelik borular kullanılmaktadır. Binalara döşenecek boru cinsleri çelik veya bakır borular olmalıdır.  Çelik boruların bağlantı biçimleri gaz basıncına ve boru çapına bağlı olarak değişmektedir. Bu kriterlere göre sert lehimli manşonlu, kaynaklı veya flanşlı bağlantılardan hangisinin kullanılacağına karar verilmelidir.

Benzer Gönderiler: