igdaş 2000 kez görüntülendi
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Henüz puan verilmemiş)
Gönderiyi OylaLoading...

İgdaş yetkili firma nasıl olurum için sertifikalı igdaş firması olmak için hngi yolu izlemek gereklidir. Doğalgaz kaçağı, kombi uygunluk belgesi için mühendislik firmasını mı aramam gereklidir. Bu ve benzeri sorular için ve yetkili firma olmanız için burada bulamadığınız gerekli bilgileri bulabilmeniz İgdaş resmi sitesinde bulabilirsiniz.

İgdaş yetkili firma nasıl olurum

İstanbul il sınırları içinde doğalgaz tesisatı yapmak ve gaz açabilmek için İgdaş tarafından verilen yetkili belgesine sahip olmak gerekir. İgdaş yetki belgesine sahip olmayan firmaların doğalgaz tesisatı yapması ve gaz açması yasak ve tehlikelidir. Bu sebeple evinizde veya iş yerinizde doğalgaz kullanmak istiyorsanız mutlaka ama mutlaka igdaş yetki belgesine sahip bir firma ile irtibata geçmeniz gerekmektedir. İgdaş yetkili firma nasıl olurum sorusu için istenen şartlar yerine getirildiği takdirde yetkili firma olamamanız için hiç bir neden yok.

İgdaş yetki belgesi alabilmek için öncelikle igdaşın sayfasında yer alan sertifika başvurusunda istenilecek evraklar tamamlanarak igdaşa başvuru yapılır. İstenilecek belgeler aşağıda verilmiştir.

İgdaş yetkili firma nasıl olurum | Uzmanlar Tesisat

İgdaş yetkili firma nasıl olurum | Uzmanlar Tesisat

Sertifika başvurusunda gerçek kişilerden istenecek belgeler ;

 1. Sertifika başvurusunun yapıldığı dağıtım şirketinin dağıtım bölgesi içindeki işyeri veya irtibat bürosunun adresi ile telefon, faks ve elektronik posta bilgileri,
 2. Doğal gaz tesislerine ilişkin olarak başvuru dilekçesinde talep edilen faaliyet konularının da bulunduğu “amaç/konu”nun en son şeklinin veya “meslek dalı”nın yer aldığı:
 3. a) Türkiye Ticaret Sicili veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetelerinin aslı veya noter onaylı veya Ticaret Odası onaylı sureti ya da,Ticaret Sicili veya Esnaf ve Sanatkar Sicili Memurluğunca düzenlenmiş onaylı sicil kayıt sureti.
 4. b) Sanayi ve/veya Ticaret Odası ya da 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Kanununa göre kurulmuş bulunan ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya noter onaylı sureti,
 5. Nüfus cüzdanının onaylı sureti ile Noterden onaylı imza sirküleri,
 6. Firma sahibi veya çalışanı Makina Mühendisine ait, yüksek öğrenim belgesinin ilgili fakülte veya noter onaylı sureti ile akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış doğal gaz iç tesisat yetkili mühendis belgesi,
 7. İsim ve meslekleri itibarıyla istihdam edilen personel listesi ile belgeleri sunulan personelden, çalışanlar için Sosyal Güvenlik Kurumuna teslim edilen en son aya ait Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin ve işe yeni alınanlar için Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin, üzerinde firma kaşesi ve yetkili imzaları bulunan sureti,
 8. Doğal gaz ve diğer sektörlerde yapılan işlerle ilgili iş referansları, iş bitirme ve iş durum belgeleri.
 9. Faaliyet konularına göre temin edilecek belgeler:
 10. a) Müşavirlik-Kontrol-Denetim;

Firmanın doğal gaz iç tesisatı veya doğal gaz tesisi yaptığına ilişkin iş bitirme belgeleri veya firma çalışanı mühendisin doğal gaz iç tesisatı veya doğal gaz tesisi yapımında çalıştığına dair referans belgeleri.

 1. b) İç Tesisat Yapım, Bakım-Onarım;
 2. 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre düzenlenmiş Doğalgaz ve Sıhhi Tesisatçılık Ustalık Belgesi,
 3. Akredite edilmiş kuruluşlarca verilen çelik boru (eksen 45⁰ eğimli) kaynakçı sertifikası
 4. c) Servis Hattı Yapım, Bakım-Onarım;
 5. Akredite edilmiş kuruluşlarca verilen Polietilen boru (geçme ve semer-mesnet elektrofüzyon) kaynakçı belgesi kabul edilecektir.)
 6. Akredite edilmiş kuruluşlarca verilen çelik boru (eksen 45⁰ eğimli) kaynakçı sertifikası kabul edilecektir.)
 7. Kurumca gerekli görülebilecek diğer bilgi ve belgeler.

Bu belgeler tamamlandıktan sonra igdaş’a başvuru yapılarak yetki alınabilir.